ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДІЮ РАЙОННОЇ РАДИ

trizyb1

УКРАЇНА
КОРОСТИШІВСЬКА РАЙОННА   РАДА  ЖИТОМИРСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

 

Третя сесія  VІІ скликання
від 25 лютого 2016 року 66

 

Про затвердження Положення

про президію районної ради

  

Відповідно до ст.ст.43, 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, регламенту та антикорупційної політики від 17.02.2016р., районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         Затвердити Положення про президію районної ради (додається).

 

Голова районної ради                                                       Сергій БОНДАРЧУК

 

 

Додаток до рішення

районної ради

від 25.02.2016р. № 66

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРЕЗИДІЮ РАЙОННОЇ РАДИ

 

І.Загальні засади.

 

          1. Президія районної ради ( далі – президія) є дорадчим органом, що утворюється відповідно до статті 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка попередньо готує погоджені пропозиції і рекомендації з основних питань, які будуть вноситься на розгляд ради.

          2. Президія утворюється радою і у своїй діяльності підзвітна раді. До складу президії ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, голови депутатських фракцій та груп, а також голова районної держадміністрації (за згодою) з правом дорадчого голосу.

      3. У своїй діяльності президія керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних»,  іншими законодавчими актами, Регламентом районної ради, а також цим Положенням.

          4. Президію очолює голова районної ради, а у разі його відсутності – заступник голови ради.

          5. Положення про президію затверджується районною радою, зміни,  доповнення до нього вносяться районною радою на її пленарному засіданні.

 

ІІ. Організація роботи президії.

 

          6. Президія здійснює свою роботу у формі засідань.

          7. Засідання президії скликаються головою ради у міру необхідності, а також на вимогу не менш, як третини від загальної кількості членів президії.

         8. На запрошення голови районної ради на засідання президії можуть бути присутніми представники районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, інші особи.

         9. Засідання  президії є правомочними за умови присутності на ньому більше половини членів її загального складу.

      10. Президія приймає рішення, які мають дорадчий характер. Рішення вважається прийнятим якщо за нього проголосувало не менше половини фактичного складу президії, і підписується головуючим на її засіданні.

У разі рівності голосів вирішальним вважається голос головуючого на засіданні. Рішення, висновки і пропозиції президії підлягають обов’язковому розгляду радою, постійними і тимчасовими комісіями районної ради.

         11.  Засідання президії веде голова районної ради, у  разі його відсутності – заступник голови районної ради або при неможливості виконання ними з будь-яких причин цих функцій – член президії, уповноважений на це президією.

         12. Організаційно-технічне забезпечення роботи президії покладається на виконавчий апарат районної ради.

 

ІІІ. Повноваження президії районної ради.

 

         Президія районної ради :

         13. Узгоджує у разі необхідності пропозиції щодо питань, які вносяться на розгляд  районної ради, а також організації роботи по підготовці сесій, вносить пропозиції щодо порядку денного сесії, організації її роботи.

         14. Координує діяльність депутатів, постійних комісій при підготовці питань, які вносяться на розгляд сесії, контролює хід виконання прийнятих нею рішень, у тому числі запитів, даних депутатами на сесії ради.

        15. Вивчає і вносить пропозиції щодо поліпшення взаємодії районної ради з трудовими колективами підприємств, організацій, установ, територіальними громадами та органами місцевого самоврядування.

         16.  Спільно з районною державною адміністрацією аналізує і вживає заходів по реалізації пропозицій депутатів районної ради.

         17. Вивчає, узагальнює і розповсюджує досвід роботи постійних комісій і депутатів районної ради. 

         18Президія районної ради сприяє діяльності депутатських груп і фракцій.

 

  

 

Заступник голови ради                                                                І.І. Серпокрилов

 

Ви тут: Головна Документи Нормативно правові документи ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДІЮ РАЙОННОЇ РАДИ