Положення про електронні петиції до Коростишівської районної ради

trizyb1

УКРАЇНА
КОРОСТИШІВСЬКА РАЙОННА   РАДА  ЖИТОМИРСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

 

Третя сесія  VІІ скликання
від 25 лютого 2016 року 
68                                                                                                    

Про Положення про електронні 
петиції до Коростишівської районної ради

                        

Відповідно до положень Конституції України, Закону України "Про звернення громадян", "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки", з метою розширення можливостей реалізації права громадян на звернення до Коростишівської районної ради, передбаченого Конституцією України, із застосуванням ефективних новітніх методів, зокрема, шляхом електронної петиції, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, регламенту та антикорупційної політики від 17.02.2016р., районна  рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про електронні петиції до Коростишівської районної ради (додається).

2. Постійній комісії  районної ради з питань законності, правопорядку, регламенту та антикорупційної політики підготувати відповідні зміни до Регламенту Коростишівська районна ради.

3. Це рішення офіційно оприлюднити в засобах масової інформації та на сайті Коростишівської районної ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної  ради з питань  законності, правопорядку, регламенту та антикорупційної політики.

 

             

Голова районної ради                                                        Сергій БОНДАРЧУК

 

 

Додаток

до рішення  районної ради

від 25.02.2016р. № 68

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про електронні петиції

 

 

Розділ 1. Загальні положення.

1.1. Електронна петиція – колективне електронне звернення (ініціатива), розміщене на веб-сторінці «Електронних петицій» для голосування громадян, яке за умови набрання  необхідної кількості голосів, обов’язкове до розгляду на найближчому засіданні виконавчого органу місцевого самоврядування;

1.2. Електронна петиція є однією з форм участі територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування (далі – Петиція).

Розділ 2. Порядок подання електронної петиції.

2.1. Організацію розгляду електронних петицій забезпечує організаційний відділ виконавчого апарату Коростишівської районної ради;

2.2. Електронні петиції повинні стосуватись питань, які відносяться до повноважень та компетенції органу місцевого самоврядування, відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцевого самоврядування в Україні» та чинного законодавства;

2.3. Електронна петиція подається в електронній формі і повинна містити:  прізвище, ім’я, по батькові громадянина або назву громадського об’єднання (із зазначенням посадової особи), а також адресу електронної пошти, зміст звернення з обґрунтуванням необхідності  його розгляду та вирішення. До електронної петиції можуть додаватись проекти актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) петиції або громадським об’єднанням, а також використання лайливих слів, прямих образ на ім’я конкретних осіб, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення після з’ясування зазначених обставин;

2.4. В електронній петиції має бути викладено суть порушеного питання, пропозиція щодо його вирішення, а в заголовку Петиції зазначено її короткий зміст. Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та заклики, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг;

2.5. Електронна петиція подається ініціатором через веб-сторінку «Електронних петицій» шляхом розміщення тексту петиції у розділі «Створити петицію».;

2.6. Для подання електронної петиції ініціатору необхідно пройти реєстрацію на офіційній веб-сторінці «Електронних петицій», зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти та надати згоду на обробку своїх персональних даних;

2.7. Електронна петиція впродовж 2 робочих днів з моменту подачі перевіряється  адміністратором сайту на відповідність  вимогам пункту 2.3 цього Положення. У разі невідповідності електронної петиції зазначеним вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, а ініціатору, у той же термін, надсилається вмотивована відмова;

2.8. В разі відповідності петиції зазначеним вимогам, адміністратор передає петицію на розгляд голові районної ради, який перевіряють її щодо відповідності вимогам пунктів 2.2. та 2.4 впродовж 3 робочих днів та приймає одне з рішень: оприлюднити петицію, відмовити в оприлюдненні петиції, якщо зміст питання не належить до компетенції органу місцевого самоврядування;

2.9. Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні електронної петиції, може виправити недоліки та подати цю петицію повторно;

2.10. Дата оприлюднення електронної петиції на веб-сторінці «Електронних петицій» є датою початку збору голосів на її підтримку. Інформація про початок  збору голосів  на підтримку  електронної петиції  невідкладно публікується  на веб-сторінці «Електронних петицій», а також надсилається  ініціатору електронної петиції  на електронну адресу, вказану  під час реєстрації. Для розгляду електронної петиції необхідно зібрати на її підтримку не менше 100 підписів протягом 90 календарних днів з дня оприлюднення петиції.

Збір голосів здійснюється на офіційній веб-сторінці «Електронних петицій» у розділі «Петиції». Для участі у зборі голосів учасник проходить електронну реєстрацію зазначивши своє прізвище, імя, по батькові, електронну адресу. Голоси, надіслані від однієї і тієї ж особи визнаються адміністратором недійсними та не враховуються при підрахунку голосів, про що адміністратор повідомляє такого учасника на його електронну адресу.

 

Розділ 3.Порядок розгляду електронної петиції.

3.1 Адміністратор забезпечує перевірку дійсності підписів на підтримку електронної петиції.

3.2 Електронна петиція, що набрала на її підтримку необхідну кількість голосів не пізніше наступного робочого дня передається на розгляд голові  районної ради.

3.3 Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб­сайті районної ради не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об'єднання ­ не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.

3.4 Голова районної ради невідкладно, але не пізніше ніж через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції, направляє її на розгляд до постійної комісії районної ради, предметом відання якої є порушене автором петиції питання.

3.5. Постійна комісія не пізніше ніж через десять робочих днів після отримання електронної петиції розглядає електронну петицію на своєму засіданні. На засідання постійної комісії, у разі необхідності, запрошується автор електронної петиції, залучаються фахівці, спеціалісти, інші особи виконавчого апарату районної ради, Костишівської районної державної адміністрації та інших державних органів.

За результатами розгляду електронної петиції постійна комісія надає висновок або рекомендацію відповідно до компетенції, або готує проект рішення Костишівської районної ради.

3.6. Голова районної ради у разі отримання висновку або рекомендації від постійної комісії щодо електронної петиції, з метою вирішення питань порушених у петиції чи врахування поданих у ній пропозицій, видає доручення, розпорядження у межах своїх повноважень чи виносить розгляд питань порушених у електронній петиції на розгляд сесії районної ради.

3.7. Розгляд електронної петиції, проекту рішення з питання, зазначеного в електронній петиції, здійснюється Костишівською районною радою першочергово на найближчому пленарному засіданні у порядку, визначеному Регламентом Костишівської районної ради Житомирської області VII скликання.

Висновок або рекомендація постійної комісії щодо електронної петиції, проект рішення з питання, зазначеного в електронній петиції, розглядається районною радою першочергово на найближчому пленарному засіданні у порядку, визначеному Регламентом.

3.8. Інформація про результати розгляду електронної петиції надсилається автору електронної петиції на вказану під час реєстрації електронну адресу, а також оприлюднюється на офіційному веб­сайті Костишівської районної ради Житомирської області.

 

Заступник голови районної ради                                        І.І. Серпокрилов

 

 

 

Ви тут: Головна Документи Нормативно правові документи Положення про електронні петиції до Коростишівської районної ради