Положення про помічника - консультанта депутатів Коростишівської районної ради

trizyb1

УКРАЇНА
КОРОСТИШІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Друга  сесія   VII  скликання
від 22 грудня 2015 року №24  

                        

Відповідно до статті 29-1 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" та керуючись  статтею 43 пунктом 35 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рекомендаціями постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, регламенту та антикорупційної політики     від 17.12.2015 року, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити Положення про помічників-консультантів депутатів Коростишівської районної  ради  згідно з додатком 1.                                                              

      2. Затвердити зразок посвідчення  помічника депутата Коростишівської районної ради згідно з додатком 2.

 

 

             

            Голова районної ради                                   Сергій БОНДАРЧУК

 

 

 

Додаток 1

 

до рішення районної ради

 

від22.12. 2015р. №24

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про помічника-консультанта депутата 
Коростишівської районної ради

 

 

 

1. Загальні положенн

1.1. Помічником-консультантом депутата ради може бути лише громадянин України, який має середню освіту, вільно володіє державною мовою та дав добровільну згоду бути помічником, виконувати чинне законодавство, рішення ради, в тому числі дане положення. Не може бути помічником-консультантом депутата ради особа, яка визнана   судом недієздатною;

1.2 Персональний підбір кандидатур на посади помічників-консультантів депутата Коростшівської районної ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат Коростишівської районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень;

1.3. Помічник-консультант депутата у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами та підзаконними нормативними актами, Регламентом Коростишівської районної ради та цим Положенням. Помічник-консультант, надаючи згоду депутату ради бути зарахованим на посаду, автоматично надає згоду на надання громадськості інформації про зарахування помічником, а також відомостей, що містяться в заяві та засобі зв’язку.


2. Перебування на посаді помічника-консультанта

2.1. Зарахування на посаду помічника-консультанта депутата здійснюється на підставі письмового подання цього депутата на ім'я голови Коростишівськрї районної ради, де зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові кандидата на посаду помічника-консультанта депутата ради;

2.2 До подання додаються дві фотографії та заява кандидата на посаду помічника-консультанта депутата Коростишвської районної ради із зазначенням громадянства, освіти, інформації про судимість, засобів зв’язку, а саме телефони, електронна пошта, адреса для листування. За бажанням особа, яка зараховується на посаду помічника, може вказати додаткові відомості про себе та засоби зв’язку;

2.3 Облік та реєстрацію помічників-консультантів веде районна рада;.

2.4. Повноваження помічника-консультанта припиняються у зв’язку з:

2.4.1 особистою заявою про складення повноважень;

2.4.2 за письмовим поданням депутата, який направив подання відповідно до п. 2.4;

2.4.3 припинення повноважень депутата ради, який направив подання відповідно до п. 2.1;

2.4.4 припинення громадянства помічником-консультантом України;

2.4.5 з’ясуванням інформації про неправдиві відомості, вказані помічником-консультантом у заяві відповідно до п.2.2, окрім технічних описок, які підлягають негайному виправленню;

2.4.6 визнання недієздатним помічника-консультанта;

2.4.7 вчиненням аморального вчинку, якщо за відповідне рішення про припинення повноваження помічника-консультанта проголосувало більшість депутатів від складу ради;

2.4.8 смерті помічника-консультанта;

2.4.9 набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду або вчинення корупційного правопорушення.

2.5. Помічнику-консультанту депутата ради видається відповідне посвідчення встановленого зразка;

2.6. Посвідчення помічника-консультанта депутата Коростшівської районної ради має єдиний зразок і видається за письмовим поданням депутата  протягом 5 робочих днів;

2.7. Посвідчення помічника-консультанта депутата Коростишівської районної ради вважається недійсним та підлягає поверненню в раду у разі припинення повноважень помічника-консультанта депутата Коростшівської районної ради або у випадку закінчення терміну повноважень ради відповідного скликання.

 

3. Права помічника-консультанта депутата ради

3.1. Окрім безпосередньо визначених законом прав та повноважень, помічник-консультант депутата на території ради має право:

3.1.1 входити і перебувати в усіх приміщеннях та спорудах, що використовуються в роботі органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій;

3.1.2 одержувати на електронну пошту копію матеріалів, які готуються, надсилають, розсилаються депутатам, а також інформацію щодо графіків роботи ради, комісій, виконавчих, інших органів ради та про всі зміни, які відбуваються в графіку (день, час засідання, приміщення, список учасників та запрошених, перелік питань тощо);

3.1.3. збирати та одержувати офіційні, робочі та службові матеріали, які підготувала рада, комунальні підприємства, бюджетні установи та організації;

3.1.4. здійснюватися позачерговий прийом посадових та службових осіб органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій в справах свого депутата ради;

3.1.5. безперешкодно знайомитися з текстами стенограм, протоколів засідань ради, комісій, виконавчих та інших органів ради, у тому числі до опублікування (під час підготовки, редагування, уточнення);

3.1.6. користуватися інтернет-зв’язком, факсом, комп’ютерною, копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою ради, для розсилання, виготовлення та копіювання документів, необхідних депутату ради для здійснення його депутатських повноважень в органах місцевого самоврядування, комунальних підприємствах, комунальних, бюджетних установах та організаціях;

3.1.7 вільно ознайомлюватися з інформаційними, довідковими та іншими документами, робити з них виписки, копії в органах місцевого самоврядування, комунальних підприємствах, комунальних, бюджетних установах та організаціях;

3.1.8 вільно отримувати завірені офіційною печаткою копії рішень ради та органів ради, інші документи в органах місцевого самоврядування, комунальних підприємствах, комунальних, бюджетних установах та організаціях;

3.1.9. Бути учасником засідань, з правом подання пропозицій до прядку денного, а також поправок, зауважень та пропозицій в документи, що розглядаються в органах місцевого самоврядування, комунальних підприємствах, комунальних, бюджетних установах та організаціях;

3.1.10. В друкованій та електронній формах отримувати кореспонденцію, документи, проекти рішень, пояснювальні записки та всі інші види офіційних та процесуальних документів на ім’я депутата.

3.2 Під час проведення засідань ради, комісій, виконавчих та інших органів ради, помічник-консультант ради має право:

3.2.1. користуватися спеціально відведеними сидячими місцями для помічників депутатів ради (але не більше ніж для одного помічника - консультанта від одного депутата);

3.2.2. вносити депутату пропозиції до питань порядку денного, проектів рішень, документів, що розглядаються, а також оголошувати підготовлені депутатом пропозиції;

3.2.3 гарантованого виступу з метою оголошення позиції депутата у випадку його відсутності на засіданні;

3.2.4. подання довідок, поширення інформаційних та інших матеріалів для учасників засідання;

3.2.5 подавати у письмовій формі підготовлені депутатами проекти, пропозиції, звернення, заяви та інші документи до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;

3.2.6 вносити пропозиції, щодо висновків та рекомендацій, а також відповідей на вже направлені та розглянуті висновки та рекомендації;

3.2.7 запитання до доповідача, але не більше одного, з одного питання порядку денного.

 

4. Обов’язки помічника-консультанта депутата ради

4.1. Обов’язки помічника-консультанта депутата безпосередньо пов’язані з виконанням законодавства про статус депутата місцевої ради. Помічник-консультант за дорученням свого депутата:

4.1.1 вивчає питання, необхідні для здійснення його депутатських повноважень, інформує депутата рада про всі документи та матеріали, які надійшли на його адресу, ставить до відома депутата про всі контакти та пропозиції, які адресовані депутату місцевої ради;

4.1.2 готує матеріали для депутатських звернень та запитів, а також пересилає електронні копії депутатських документів для збереження в раді та їх оприлюднення на веб-сайті;

4.1.3 здійснює контроль за своєчасним надходженням відповідей на депутатські запити та звернення;

4.1.4 допомагає депутату ради у веденні діловодства, підготовці до засідань комісій, пленарних засідань, виконавчих та інших органів ради;

4.1.5 здійснює заходи, щодо організації зустрічі з виборцями для обговорення річного звіту депутата, а також інші заходи для проведення інформування виборців депутатом про роботу ради та інше, в порядку статті 10 Закону України «Про статус депутата місцевої ради»;

4.1.6 підтримує зв'язок депутата з фракцією та відповідальними працівниками партії, від якої або за підтримки якої, було обрано депутата;

4.1.7 допомагає в організації депутатського прийому, зустрічей з виборцями, трудовими колективами, об’єднаннями громадян, проведенні публічних заходів за участі депутата ради;

4.1.8 підтримує зв'язок депутата з депутатськими групами, до складу яких входить депутат;

4.2. Помічник-консультант депутата зобов’язаний вивчати проблеми громади, здійснюючи аналіз:

4.2.1 проектів рішень ради та її виконавчих органів;

4.2.2 прийнятих рішень ради, виконавчих органів, розпоряджень та інших нормативно-правових актів місцевої влади;

4.2.3 програми соціально-економічного розвитку та інших затверджених радою програм;

4.2.4 журналу депутатських прийомів;

4.2.5 звернень та інформаційних запитів до депутата;

4.2.6 депутатських звернень, запитів та відповідей на них;

4.2.7 інших матеріалів, що знаходяться в розпорядженні ради.

4.3 Помічник-консультант діє за пред'явленням посвідчення помічника-консультанта. Доручення депутата своєму помічнику-консультанта для дій за межами приміщень ради видається в тексті депутатського звернення за підписом депутата.

4.4 Помічник-консультант депутата повинен утримуватися від використання посвідчення помічника-консультанта депутата в особистих інтересах чи з корисливою метою, дотримуватися етики міжлюдського спілкування, утримуватися від заяв та вчинків, які можуть скомпрометувати депутата ради.

 

5. Заключні положення

5.1. Посадові та інші особи органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за створення перешкод у роботі помічника-консультанта депутата Коростишівської районної ради, невиконання його законних вимог щодо забезпечення діяльності депутата, а також недотримання встановлених чинним законодавством України строків надання інформації, надання завідомо неправдивої інформації, виконання законних вимог тощо.

5.2. Про факти, які виникли і стали підставою для застосування до помічника-консультанта депутата Коростишівської районної ради  адміністративного затримання, арешту або притягнення до кримінальної відповідальності, відповідні органи чи посадові особи негайно повідомляють депутата Коростишівської районної ради.

 

 

          Заступник голови ради                                    Серпокрилов І.І.

 

 

 

                                                                                           Додаток 2 

                                                                                           до рішення районної ради 

                                                                                           від 22.12.2015 року №24

 

                                                 

 

 ОПИС

посвідчення помічника-консультанта депутата районної  ради

 

1.  Помічник - консультант депутата районної ради має посвідчення,
що підтверджує його особу та повноваження.

2. У  посвідченні    помічника-консультанта    зазначається    номер
посвідчення, назва  ради, прізвище та ініціали депутата, прізвище, ім'я та по   батькові   помічника-консультанта   депутата,   а   також;   те,   що помічник-консультант   депутата   працює   у районній  раді   на   громадських засадах.

3. Посвідчення   помічника-консультанта   вважається   недійсним   і
підлягає  поверненню  до  районної ради  у разі припинення повноважень помічника-консультанта.

          Посвідчення помічника-консультанта депутата районної  ради являє собою паперову картку твердого формату, розміром 90 мм на 60 мм,  згідно з нижченаведеним зразком:

 

 

 

 

 

 

    Україна

КОРОСТИШІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Пред’явник цього посвідчення працює в районній раді на громадських засадах

 

 

 

Місце

для фото

 

                                  ПОСВІДЧЕННЯ № 1   

                                           Склярук           

                                         Володимир

                                          Вікторович

                          

                     ПОМІЧНИК –      

                         КОНСУЛЬТАНТ

                  депутата районної ради

        

   

      Іванов П.П.

 

Голова районної ради                С.В.Бондарчук

                                            

Дійсне протягом терміну повноважень

депутата  районної ради VII скликання

 

 

 

              ЛИЦЬОВА СТОРОНА                                                                           ЗВОРОТНЯ СТОРОНА

 

 

 

Заступник голови районної ради                               І.І.Серпокрилов

 

Ви тут: Головна Документи Нормативно правові документи Положення про помічника - консультанта депутатів Коростишівської районної ради