ПОЛОЖЕННЯ про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста району

                        trizyb1  ПРОЕКТ

УКРАЇНА

КОРОСТИШІВСЬКА РАЙОННА   РАДА  ЖИТОМИРСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

П’ята  сесія    VІІ скликання

від                    2016 року  №

 

Про затвердження Положень з  питань

управління   спільною   власністю територіальних

громад сіл, міста району  в новій редакції

 

Керуючись статтями 43, 55, 58, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, комунальної власності та адміністративно-територіального устрою від    року, районна рада  

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення з питань управління спільною власністю територіальних громад сіл, міста району в новій редакції, а саме:

 

- Положення про оренду майна, що є спільною власності територіальних громад сіл, міста району району (додаток 1);

- Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району (додаток 2);

 

2. Вважати такими, що втратили чинність: додатки 7,8,9  до рішення  26 сесії районної ради від 12.05.2010 року  № 590 «Про затвердження положень з питань управління спільною комунальною власністю територіальних громад сіл, міста району».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Серпокрилова І.І.

 

Голова районної ради                                                              Сергій БОНДАРЧУК

                                                                              


 

                    

      Додаток
до рішення сесії
районної ради
від          р.  №

 

ПОЛОЖЕННЯ

про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста району

 

1.ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1.             Це Положення розроблене відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про оренду державного та комунального майна”, з метою встановлення єдиного порядку передачі в оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств (установ, організацій, закладів) районної ради, їх структурних підрозділів (далі - ЦМК), нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) та окремого індивідуально визначеного майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста району та знаходиться на балансі підприємств (установ, організацій, закладів), а також майна, що не ввійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації).

1.2. Положення регулює організаційні відносини, пов'язані з передачею в  оренду нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень), що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл,  міста району та на балансі підприємств (установ, організацій, закладів) спільної власності територіальних громад сіл, міста району.

1.3. Об’єкти нерухомого майна, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, міста району, передаються в оренду на конкурсних засадах.

2. ОБЄКТИ ОРЕНДИ

2.1. Об'єктами оренди є:

- цілісні майнові комплекси комунальних підприємств (установ, організацій, закладів), що є спільною власністю  територіальних громад сіл, міста району (далі-ЦМК);

- нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно, що є спільною власністю  територіальних громад сіл, міста району;

- майно, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації).

2.2. Мінімальна площа об'єкта, який пропонується для надання в оренду, становить 1 кв. м.

3. ОРЕНДОДАВЦІ

3.1. Коростишівська районна рада є єдиним орендодавцем нерухомого майна, яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, міста району.

3.2. Підприємства-балансоутримувачі можуть виступати орендодавцями щодо іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого), яке закріплено за ними на праві господарського відання або оперативного управління, за погодженням з районною радою.

4. ПЕРЕДАЧА В ОРЕНДУ МАЙНА 

4.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від:

- орендодавця – Коростишівської районної ради;

- підприємства-балансоутримувача;

- фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями.

4.1.1. Питання передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району  в оренду розглядається на засіданні робочої групи з питань ефективного використання спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста району (далі – робоча група).

4.1.2. Робоча група утворюється згідно з розпорядження голови районної ради в складі від 7 до 9 осіб. До її складу входять: заступник голови районної ради – голова робочої групи, посадові особи виконавчого апарату районної ради, депутати районної ради. Також до складу робочої групи можуть входити  представники інших державних органів, установ та організацій.

4.1.3. Робоча група правомочна розглядати питання та приймати рішення простою більшістю від її загального складу. Засідання робочої групи оформляється протоколом, а її рішення носять рекомендаційний характер.

Робоча група контролює стан, напрями та ефективність використання майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району.

4.1.4. Балансоутримувач в 5-денний термін з дати надходження заявина  оренду або звільнення приміщення надає до районної радив письмовому вигляді інформацію про:

- надходження заяви  про намір орендувати майно фізичною або юридичною особою (у разі її надходження до балансоутримувача);

- наявність вільних об’єктів, які можуть бути передані в оренду.

4.1.5.Інформація, яку балансоутримувач  надає до районної ради,  повинна містити такі  відомості про об’єкт оренди:

-будівля, споруда, нежитлове приміщення (адреса, загальна  площа об’єкта, на якому поверсі розташовано (поверх, напівпідвал, підвал, горище), балансова вартість;              

- дата, на яку зазначений об’єкт нерухомості не використовується за своїм цільовим призначенням та вільний від договірних зобов’язань;

-викопіювання з поповерхового плану, із зазначенням  об’єкта оренди;

- копію заяви (у разі її надходження до балансоутримувача) про бажані умови передачі нерухомого майна в оренду (цільове використання, термін оренди тощо).

4.1.6. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди (далі – потенційні орендарі), надають орендодавцю заяву про оренду та наступні документи:

Виписка з Єдиного державного реєстру для фізичної особи - суб'єкта малого підприємництва;

– Копія статуту або положення (завірена заявником);

– Копія паспорта та ідентифікаційного коду для фізичної особи (завірені заявником);

– погодження балансоутримувача про передачу майна в оренду. 

4.2. Порядок укладення договору оренди

4.2.1. Дані про ЦМК, нерухоме майно та інше індивідуально визначене майно спільної власності територіальних громад сіл, міста району, яке може бути передано в оренду, постійно оновлюються та розміщуються виконавчим апаратом районної ради на веб-сайті Коростишівської районної ради  та можуть розміщуватися в інших ЗМІ.

4.2.2. З метою набуття права на оренду майна, фізична або юридична особа звертається з клопотанням до орендодавця (Коростишівської районної ради) та надає відповідні документи, зазначені в пункті 4.1.5 цього Положення.

4.2.3. Орендодавець нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району (за умови   відсутності заборони   на  передачу  майна  в оренду)  у п'ятиденний  строк  після  дати  реєстрації  заяви на оренду  подає матеріали на розгляд робочої групи.

4.2.4. Робоча група розглядає подані матеріали протягом  п'ятнадцяти  днів  після їх надходження і повідомляє голову районної ради та виконавчий апарат районної ради про своє рішення (надання дозволу щодо укладення договору оренди або відмову).

4.2.5. Виконавчий апарат районної ради протягом  п'яти  днів після розгляду робочою групою матеріалів розміщує  в  друкованому  засобі  масової інформації – Коростишівській газеті  та на веб-сайті  Коростишівської районної ради оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.

4.2.6. Оголошення про намір передати майно в оренду має містити таку інформацію:

- назва  об'єкта оренди та його місцезнаходження;

- назва балансоутримувача зазначеного об`єкта;

- розрахунковий розмір орендної плати;

- адреса, номер телефону, куди може подаватися заява;

- кінцевий термін подання заяви;

- іншу необхідну інформацію.

4.2.7. Протягом десяти робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

4.2.8. Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв  виконавчим апаратом районної ради проводиться узагальнення поданих матеріалів  щодо оренди нерухомого майна або іншого окремого індивідуально визначеного майна, для внесення на розгляд  робочої групи. У разі, якщо  подано  лише  одну заяву,  яка відповідає умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся. Заявником компенсує витрати орендодавця за розміщення оголошення про наміри передати в оренду майно та виготовлення оцінки нерухомого майна.

4.2.9. Робоча група по результатах розгляду питання щодо оренди нерухомого майна або іншого окремого індивідуально визначеного майна вносить свої рекомендації на засідання постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та адміністративно-територіального устрою, з послідуючим розглядом даного питання на сесії районної ради.

         4.2.10. За пропозиціями робочої групи та постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та адміністративно-територіального устрою районна рада вирішує питання надання дозволу на оренду або відмовляє в укладенні договору оренди.

         Проект рішення районної ради з даного питання готує виконавчий апарат районної ради.

4.2.11. Договір оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна набирає чинності виключно після підписання його головою районної ради або заступником голови ради, на якого покладено обов’язки щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад області.

4.2.12. Балансоутримувач об’єкта оренди погоджує договір оренди та зобов’язаний  передати нерухоме майно орендарю за актом приймання-передачі.

4.3. Істотні умови договору 

4.3.1.Істотні умови договору оренди  визначаються  типовим договором оренди нерухомого майна, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл, міста району, затвердженого рішенням районної ради, та відповідають вимогам  Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Передача в оренду та повернення об’єкта оренди здійснюється за актом приймання-передачі, який підписується балансоутримувачем, орендодавцем та орендарем.

4.3.2.Умови договору оренди є чинними на весь термін дії договору. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов чи розірвання договору оренди.

4.3.3. Дозвіл орендарю на здійснення невід’ємних поліпшень об’єкта оренди за власні кошти надається рішенням районної ради за зверненням орендаря в порядку, передбаченим цим Положенням.

4.3.4.Якщо за час оренди за згодою районної ради здійсненополіпшення орендованого майна (модернізація, модифікація, добудовування, дообладнання, реконструкція тощо, що призводить до збільшення  майбутніх економічних вигод), які неможливо відокремити від майна, не заподіявши йому шкоди, балансоутримувач повинен відповідно збільшити вартість об’єкта та не зобов'язаний компенсувати орендарю зазначені кошти.

4.3.5. Вартість поліпшень орендованого  майна,  зроблених  орендарем, компенсації не підлягає, що обов’язково відображається в договорі оренди.

4.3.6. Орендар, після закінчення терміну дії договору або розірвання договору, вправі залишити за собою здійснені ним за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.

4.3.7. Орендар зобов’язаний за власні кошти утримувати об’єкт оренди, здійснювати поточний ремонт та інші види ремонтів об’єкта оренди для підтримання  об'єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, без компенсації з боку орендодавця, сплачувати комунальні послуги за окремо укладеними договорами з відповідними підприємствами-надавачами послуг та/або  згідно рахунків виставлених балансоутримувачем.

4.3.8. Якщо  майно, передане  в оренду,  підлягає капітальному ремонту без якого неможливе його використання відповідно до  призначення  та  умов
договору, орендар має право за погодженням з районною радою відремонтувати майно, зарахувавши вартість ремонту в рахунок орендної плати. Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт орендованого майна підлягає затвердженню орендодавцем.

4.4.Термін договору оренди

4.1. Договори оренди укладаються на термін не менше ніж 5 років, якщо орендар не пропонує менший термін. 

4.2. Продовження договору оренди на новий термін з орендарем відбувається  шляхом укладення додаткової угоди до договору оренди після розгляду даного питання на сесії районної ради за рекомендаціями робочої групи та постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та адміністративно-територіального устрою.

 

5. ПЕРЕДАЧА ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА В СУБОРЕНДУ

5.1. Орендар має право передати в суборенду нерухоме майно (його частину), яке ним орендується, тільки з дозволу орендодавця.

5.2. Орендодавець надає орендарю дозвіл на передачу орендованого майна на підставі його звернення та наданих документів суборендарем після їх перевірки на відповідність вимогам чинного законодавства.

5.3. Плата за суборенду цього майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря.

5.4. Термін дії договору суборенди не може перевищувати терміну дії договору оренди.

 

6. ОРЕНДНА ПЛАТА

6.1. Орендар за користування об'єктом оренди вносить орендну плату  незалежно  від  наслідків господарської діяльності. Орендна плата розраховується та сплачується відповідно до Методики розрахунку і використання плати за оренду  майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району,  затвердженої районною радою.

6.2.Кошти отримані від орендної плати нерухомого майна, за клопотанням балансоутримувача, спрямовуються районною радою на утримання (ремонт, реконструкцію, тощо) та придбання комунального  майна.

6.3. Стягнення заборгованості з орендної плати провадиться згідно з чинним законодавством України.

6.4. Орендна плата встановлюється виключно у грошовій формі.

6.5. Розмір  орендної  плати може бути змінено на вимогу однієї із сторін у  випадках, передбачених законодавчими актами України, рішеннями районної ради.

6.6. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, державними та комунальними закладами охорони здоров'я, музеями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, національними художніми колективами та концертними організаціями, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.

 

7. ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

7.1. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.

7.2. Договір оренди припиняється у разі:

- закінчення терміну, на який його було укладено;

 - приватизації об’єкта оренди орендарем (за участю орендаря);

 - загибелі об’єкта оренди;

 - достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням суду;

 - відкриття провадження по справі про банкрутство орендаря;

 - використання орендарем об’єкта оренди не за призначенням, у тому числі у випадку незаконної передачі об’єкта оренди в суборенду;

- не внесення орендарем орендної плати протягом трьох місяців підряд;

 - появи  обставин,  що  виключають  використання об’єкта оренди  відповідно  до  цілей  орендаря;

  - в інших випадках, передбачених  чинним законодавством України.

7.3. Договір оренди може бути розірвано за погодженням  сторін.

7.4. На вимогу однієї  із  сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання та/або неналежного виконання сторонами своїх зобов'язань, а також з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

7.5. У разі розірвання договору оренди, закінчення терміну його дії та відмови від його продовження або банкрутства орендаря орендар зобов'язаний   повернути об'єкт оренди за актом приймання-передачі, який підписується балансоутримувачем, орендодавцем та орендаремна умовах, зазначених у договорі  оренди. Якщо орендар допустив погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцю збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель майна сталися не з його вини.

8. КОНКУРС НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА

8.1. Конкурс на право укладення договору оренди об’єкта полягає у визначенні орендаря, який запропонував максимальний розмір орендної плати та найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта.

8.2. Конкурс оголошується робочою групою з питань оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району.

8.3. На робочу групу ради з питань оренди майна покладається виконання функцій конкурсної комісії (далі – конкурсна комісія).

8.4. Головою конкурсної комісії є, відповідно, голова робочої групи з питань оренди майна (у разі його відсутності – заступник голови робочої групи).

8.5. Оголошення про конкурс публікується в газеті «Коростишівська газета» та інших ЗМІ не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

- інформацію про об’єкт (назва, місцезнаходження);

- дату, час і місце проведення конкурсу;

- умови конкурсу (початковий розмір місячної орендної плати, основні вимоги до умов експлуатації об’єкта, здійснення певних видів ремонтних робіт та інші);

- кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу;

- іншу інформацію.

8.6. Одночасно всі особи, які подали заяви про оренду до оголошення конкурсу, повідомляються про оголошення конкурсу.

8.7. Конкурс оголошується при наявності заяв про оренду двох або більше фізичних чи юридичних осіб (далі – учасники конкурсу) (за умови відсутності серед поданих заяв, заяви про оренду від господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, організації, їх структурного підрозділу в разі оренди цілісного майнового комплексу, від бюджетної установи, організації – в разі оренди нерухомого майна).

8.8. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали та конкурсну пропозицію:

а) заяву на участь у конкурсі. Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції (новий проект договору) відповідно до умов конкурсу;

б) копію витяга з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

в) копії установчих документів;

г) копію паспорта довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

д) погодженням підприємства-балансоутримувача на оренду майна.

Усі учасники конкурсу подають запечатану у конверті конкурсну пропозицію, в якій повинно міститися зобов’язання (пропозиції) щодо розміру орендної плати, виконання умов конкурсу, додаткові зобов’язання по експлуатації об’єкта. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії.

8.9. Початковий розмір орендної плати – це встановлений умовами конкурсу розмір орендної плати, розрахований відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, міста, району, затвердженої рішенням районної ради.

8.10. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу. Під час проведення конкурсу конкурсною комісією розкриваються конверти, подані учасниками конкурсу, оголошується зміст конкурсних пропозицій кожного з учасників. Під час конкурсу учасники можуть письмово запропонувати більший розмір орендної плати, ніж був визначений при поданні пропозицій для участі в конкурсі. 

8.11. Основними завданнями та функціями  конкурсної комісії є:

- визначення умов конкурсу та терміну проведення конкурсу;

- розгляд пропозицій учасників конкурсу;

- визначення переможця конкурсу;

- складання протоколів та внесення пропозицій голові районної ради щодо вирішення питань передачі в оренду майна.

8.12. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати та найкращі умови експлуатації об’єкта.

8.13. Переможець конкурсу на право оренди індивідуально визначеного майна компенсує витрати орендодавця на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди та її рецензування, а також за розміщення оголошення про наміри передати в оренду майно  та конкурс у друкованому засобі масової інформації.

8.14. Засідання конкурсної комісії оформлюються протоколами, в яких зазначаються відомості про учасників, пропозиції і зобов’язання учасників, обґрунтування рішення про визначення переможця. Протокол підписується всіма членами та головою конкурсної комісії.

8.15. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся. Договір оренди з цим заявником укладається на загальних підставах.

8.16. Якщо протягом 20 днів з моменту отримання переможцем конкурсу дозволу на оренду майна він не подав підписаного та завіреного печаткою проекту договору або відмовився від укладення договору оренди, комісія оголошує новий конкурс. Повторно до участі у конкурсі на цей об’єкт зазначений переможець не допускається.

8.17. Організацію проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району забезпечує виконавчий апарат районної ради.

8.18. Передача в оренду майна без проведення конкурсу здійснюється у випадках, передбачених статтею 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

9. ПОЛІПШЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

9.1. Орендар має право за згодою орендодавця за рахунок власних коштів здійснювати невід'ємні поліпшення орендованого майна.

9.2. Процедура надання орендарю згоди орендодавця майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна включає такі етапи:

– подання орендарем заяви і документів;

– розгляд заяви і документів орендаря;

– прийняття рішення про надання згоди або про відмову.

9.3. Для розгляду питання про надання згоди орендарю на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна орендар подає орендодавцю заяву та такі документи:

– опис поліпшень, що передбачається здійснити, і кошторис витрат на їх проведення;

– інформацію про доцільність здійснення поліпшень орендованого майна;

– за наявності - приписи органів пожежного нагляду, охорони праці тощо;

– довідку підприємства-балансоутримувача про вартість об'єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року;

– завірену копію проектно-кошторисної документації;

– звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації на здійснення невід'ємних поліпшень.

9.4. Інформація про доцільність здійснення невід'ємних поліпшень надається підприємством-балансоутримувачем  на підставі наданих орендарем документів.      

9.5. Контроль за здійсненням невід'ємних поліпшень здійснюється орендодавцем або за його дорученням підприємством-балансоутримувачем.

9.6. Згода на здійснення поліпшень надається рішенням орендодавця орендарю, у якому міститься погодження на поліпшення орендованого майна.

9.7. Після отримання згоди орендар складає графік виконання робіт і подає його до орендодавця та підприємства-балансоутримувача.

9.8. Після здійснення невід'ємних поліпшень орендар надає орендодавцю інформацію про завершення виконання робіт з поданням копій підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт та документів, що підтверджують оплату зазначених робіт.

 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ МАЙНА, ПЕРЕДАНОГО В ОРЕНДУ ТА ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

10.1. Орендодавці та підприємства-балансоутримувачі здійснюють контроль за використанням майна, переданого в оренду та документальний контроль своєчасності надходження орендної плати до бюджету.

Контроль здійснюється шляхом документальної або фактичної перевірки умов виконання договору оренди та використання орендованого майна.

Орендодавці та підприємства-балансоутримувачі здійснюють контроль за виконанням орендарями умов договору оренди і, у разі виникнення заборгованості з орендної плати або інших платежів, вживають заходи щодо погашення заборгованості, в тому числі проводять відповідну претензійно-позовну роботу.

10.2. Коростишівська районна рада має  право здійснювати планові та позапланові перевірки виконання умов договорів оренди майна. В процесі перевірки виконання умов договорів оренди може бути здійснена фото або відеофіксація стану та умов використання об'єкта оренди.

10.3. Порушення умов договору оренди та суборенди є підставою для розірвання договору оренди або суборенди в установленому законодавством порядку.

Ви тут: Головна Документи Регуляторні акти ПОЛОЖЕННЯ про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста району