Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Коростишівської районної ради «Про затвердження Положень з питань управління спільною власністю територіальних громад сіл, міста району в новій редакції»

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Коростишівської районної ради «Про затвердження Положень з питань управління спільною власністю  територіальних громад сіл, міста району

в новій редакції»

Назва регуляторних актів:

– «Положення про оренду майна, що є спільною власності територіальних громад сіл, міста району району» ;

– «Методика розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району».

Регуляторний орган: Коростишівська районна рада

Розробник: Виконавчий апарат районної ради

Контактні телефони: (04130) 5-24-48, 5-30-13

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» № 1160-IV від 11.09.2003 року та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11.03.2004р. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення, яке виноситься на розгляд сесії Коростишівської районної ради «Про затвердження Положень з питань управління спільною власністю  територіальних громад сіл, міста району в новій редакції», як регуляторного акта.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання господарських відносин.

 Оренда майна є одним із різнобічних підходів до ефективного використання майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, міста Коростишівського району. Разом з цим – це джерело надходження коштів до районного бюджету. Нормативно-правовою базою при передачі в оренду комунального майна є Закон України «Про оренду державного та комунального майна», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також інші законодавчі акти, що стосуються даного питання. На цей час орендні відносини в районі регулюються рішенням двадцять шостої сесії Коростишівської районної ради п’ятого скликання від 12 травня  2010 року «Про затвердження положень з питань управління спільною власністю територіальних громад сіл, міста району».

З метою ефективного та раціонального використання майна, належного його утримання, вдосконалення порядку надання в оренду комунального майна, втілення єдиного уніфікованого механізму справляння та використання плати за оренду майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, міста Коростишівського району та у зв’язку із змінами чинного законодавства щодо оренди майна, виникла необхідність проаналізувати та переглянути діюче рішення районної ради від від 12 травня  2010 року «Про затвердження положень з питань управління спільною власністю територіальних громад сіл, міста району».

2. Цілі регулювання:

 - врахування змін, що відбулися в чинному законодавстві протягом 2010- 2016 років;

- забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин;

- ефективність використання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста району;

 - забезпечення прозорості та відкритості процедури надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району;

  - затвердження єдиного уніфікованого організаційно-економічного механізму передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району;

- вдосконалення механізму справляння плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району;

- використовувати затверджені орендні ставки при передачі в оренду комунального майна.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Регулювання господарських відносин при прийнятті регуляторних актів передбачає необхідність розгляду можливих альтернатив, запропонованому регуляторному акту. Тому, до вивчення пропонуються наступні варіанти:

1. Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення без змін існуючі ситуації.

2. Впровадження запропонованого регуляторного акта.

Залишення першої умови альтернативного вирішення питання оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району не дає можливості наповнення районного бюджету. Крім того, враховуючи зміни, що відбулися в чинному законодавстві щодо оренди комунального майна, залишення першого варіанту альтернативи є неприпустимою. У разі застосування запропонованого регуляторного акта, буде досягнуто визначеної мети, а саме забезпечено дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та інших нормативних документів, що регулюють орендні відносини. Проаналізувавши обидва запропоновані варіанти, можна дійти висновку, що альтернативи регуляторному акту, який пропонується до прийняття, немає.

4. Механізм розв’язання проблеми.

Визначені вище проблеми пропонується розв’язати шляхом прийняття рішення районної ради «Про затвердження Положень з питань управління спільною власністю  територіальних громад сіл, міста району в новій редакції», яке враховує пропозиції і зміни, що відбулися у Законодавстві України та яким пропонується затвердити:

- орендні ставки за використання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста району;

- випадки встановлення розміру річної орендної плати – 1 гривня за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування.

Крім того, пропонується врегулювати інші питання пов’язані з орендою майна, що належить до комунальної власності територіальних громад сіл, міста району, а саме: контроль за використанням майна, переданого в оренду; поліпшення орендованого майна; відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за договором оренди; ремонти об'єктів оренди; порядок укладення договору оренди.

 

5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

Прийняття даного регуляторного акта надасть можливість спростити роботу з виконанням рішень районної ради, що стосуються оренди комунального майна, сприятиме прозорості і відкритості надання його в оренду, дозволить удосконалити організаційно-економічний механізм розрахунку орендної плати.

6. Очікувані результати від прийняття запропонованого регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат, які виникають у різних груп суб’єктів на яких поширюється дія даного регуляторного акта має наступний вигляд:

ВИГОДИ

ВИТРАТИ

Сфера інтересів місцевої влади

- Збільшення надходжень до районного бюджету.

- Відповідність до вимог законодавства та прийняття рішень районної ради, що врегульовують питання надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району.

- Чіткий контроль за цільовим використанням об’єктів, переданих в оренду.

Витрат не передбачається

Сфера інтересів балансоутримувачів майна

Отримання чітких роз’яснень щодо механізму надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району.

Орендна плата за нерухоме майно передане в оренду 100 % буде надходити до районного бюджету.

Сфера інтересів орендарів майна

Можливість внесення зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акта на стадії оприлюднення. Можливість отримання чітких роз’яснень щодо механізму надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району та розрахунку орендної плати

Витрат не передбачається

Сфера інтересів громадян

Забезпечення прозорості та врахування громадської думки в процесі регуляторної діяльності

Витрат не передбачається

 

 

7. Обгрунтування терміну дії регуляторного акта.

Термін дії регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності та при зміні законодавчої бази.

 

8. Показники результативності акта.

Показники результативності регуляторного акта передбачається визначити за наступними критеріями:

- кількість укладених договорів оренди;

- розмір надходжень орендної плати.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Для відстеження результативності регуляторного акта вживатимуться такі заходи і братимуться до уваги:

- відстеження за змінами в чинному законодавстві;

 - кількість укладених договорів оренди комунального майна;

- надходження орендної плати.

Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснена шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватись до початку набуття його чинності під час надходження пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік, після набуття чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки  з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення законодавства з питань оренди комунального майна.

З метою одержання зауважень та пропозицій, проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу розміщено в мережі інтернет на сайті Коростишівської районної ради http://korostishiv-rayrada.zt.gov.ua/

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються виконавчим апаратом районної ради протягом місяця з дати його оприлюднення за адресою:

Районна рада

вул. Дарбіняна,

м. Коростишів

Житомирська обл. 12501

Тел. (04130) 5-24-48, 5-30-13

Електронна адреса: korostyshivЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Голова районної ради                                                                      Серій БОНДАРЧУК

Ви тут: Головна Документи Регуляторні акти Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Коростишівської районної ради «Про затвердження Положень з питань управління спільною власністю територіальних громад сіл, міста району в новій редакції»