АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення «Про Порядок і норматив відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними підприємствами, які належать до спільної  комунальної власності територіальних громад сіл, міста району  частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності »

 

Назва регуляторних актів:

– «Про Порядок і норматив відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними підприємствами, які належать до спільної  комунальної власності територіальних громад сіл, міста району  частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності»

 

Регуляторний орган: Коростишівська районна рада

Розробник: Виконавчий апарат районної ради

Контактні телефони: (04130) 5-24-48, 5-30-13

 

Проект рішення «Про Порядок і норматив відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними підприємствами, які належать до спільної  комунальної власності територіальних громад сіл, міста району  частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності» (надалі - Порядок) розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з врахуванням положень  Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 року №138.

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання.

У зв’язку з потребою визначення порядку відрахування комунальними підприємствами частини чистого прибутку (доходу) до районного бюджету, виникла необхідність у розробці та затвердженні на сесії районної ради проекту даного Порядку з метою збільшення надходжень до районного бюджету, регламентування відносин щодо сплати комунальними підприємствами частини чистого прибутку (доходу) до бюджету, а також здійснення контролю за повнотою та своєчасністю проведення вказаних платежів.

 

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект рішення про затвердження Порядку є нормативно-правовим актом, який спрямований на удосконалення правового регулювання фінансових відносин (перерахування частини чистого прибутку чи доходу до районного бюджету) між районною радою, комунальними підприємствами, управлінням фінансів РДА та Коростишівського відділення Житомирської об’єднаної державної податкової інспекції.

Цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

а) затвердження єдиного уніфікованого організаційно-економічного механізму визначення та відрахування комунальними підприємствами до районного  бюджету частини чистого прибутку (доходу);

б) закріплення функцій контролю за сплатою комунальними підприємствами до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) за відповідними органами та службами згідно з наданими законодавством повноваженнями;

в) законодавче закріплення термінів сплати вказаних відрахувань та подання відповідної звітності податковим органам.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, можливе лише шляхом нормативного закріплення механізму розрахунку та сплати комунальними підприємствами до районного бюджету частини чистого прибутку  у відповідності із вимогами чинного законодавства з обов’язковим врахуванням внесених до нього змін, тобто затвердження даного проекту Порядку. Інші альтернативні способи (механізми) є неефективними або недоцільними для досягнення поставленої мети або суперечитимуть вимогам чинного законодавства.

4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми.

Порядком, у разі його прийняття, буде передбачено:

- встановлення єдиної уніфікованої процедури відрахування комунальними підприємствами до загального  фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) ;

 - норматив відрахування частини  чистого прибутку (доходу);

 - періодичність сплати та подання відповідної звітності;

 Для реалізації проекту Порядку необхідно задіяти наступні ресурси:

1. Інформаційні – довести до відома комунальних підприємств районної ради про розробку нового  Порядку щодо відрахування комунальними підприємствами до загального  фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу).

2. Організаційні – Коростишівському відділенню Житомирської об’єднаної державної податкової інспекції здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог Порядку в частині своєчасності та повноти нарахування та сплати комунальними підприємствами до загального фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу), подання ними відповідної звітності у визначені терміни.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття проекту Порядку.

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість чітко врегулювати відносини між районною радою, фінансовими та податковими органами, комунальними підприємствами, що виникають при здійснення останніми відрахувань до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу), встановити терміни здійснення зазначених відрахувань та подання звітності про це.

Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде уніфікація процедури здійснення відрахувань частини доходу, зокрема, чистого прибутку комунальними підприємствами до районного бюджету, зростання надходжень бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення таких відрахувань.

 Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з районного бюджету. Для виконання вимог запропонованого проекту Порядку достатньо наявної матеріально-технічної бази та людських ресурсів. Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання, громадянам та державі в цілому.

Запровадження проекту Порядку забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття Порядку

Прийняття даного Порядку і практичне впровадження закріплених у ньому норм дозволить:

- забезпечити прозорість та відкритість процедури перерахування частини чистого прибутку до районного бюджету комунальними підприємствами;

- залучити додаткові кошти суб’єктів господарювання комунальної форми власності шляхом регламентації порядку здійснення відрахувань частини чистого прибутку до районного бюджету та здійснення ефективних заходів контролю за справлянням даного виду платежів;

- зменшити навантаження на районний бюджет за рахунок додаткових джерел надходжень.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Обмеження щодо строку дії регуляторного акту – необмежений, що дасть змогу розв’язати проблеми та досягти цілі державного регулювання. Зміни та доповнення до нього прийматимуться на підставі здійснення відстежень його результативності із врахуванням внесених до чинного законодавства змін.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показниками результативності запровадженого Порядку є:

- збільшення сум надходжень до районного бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку комунальними підприємствами.

9. Визначення заходів відстеження результативності акта.

Результативність регуляторного акту буде відстежуватись у формі аналітичної довідки, яка буде оприлюднюватись на веб-сайті Коростишівської районної ради.

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту на підставі дослідження статистичних даних.

 

10. Інформація про спосіб надання зауважень  та пропозицій .

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються Коростишівською районною радою протягом одного місяця з дня оприлюднення  за адресою:

12501, вул. Дарбіняна, м. Коростишів

Житомирська обл.

Тел. (04130) 5-24-48, 5-30-13

Електронна адреса: korostyshivЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

  Голова районної ради                                                                      С.В. Бондарчук

Ви тут: Головна Документи Регуляторні акти АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ