Постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту та гуманітарних питань

   СКЛАД КОМІСІЇ


Голова комісії

Чорний Микола Леонідович

Заступник голови комісії

Марчинський Віктор Миколайович

секретар Комісії

Майданюк Катерина Володимирівна

Члени комісії

Грищук Олена Анатоліївна

Павленко Людмила Антонівна

Пархалевич Іван Іванович

Таляровська Олена Андріївна

Чернявська Ірина Володимирівна

Янчук Тетяна Габриїлівна

 


ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ


 

Протоколи засідань

Дата проведення

Протокол 1

02.12.2015

Протокол 2

17.12.2015

Протокол 3

23.02.2016

Протокол 4

15.04.2016

Протокол 5

04.08.2016

Протокол 6

18.08.2016

Протокол 7

10.10.2016

Протокол 8

23.11.2016

Протокол 9

20.12.2016

Протокол 10

15.03.2017 

Протокол 11

07.06.2017 

Протокол 12

20.06.2017 

Протокол 13

09.08.2017 

Протокол 14

15.09.2017 

Протокол 15

15.11.2017 

Протокол 16

21.12.2017 

Протокол 17

07.02.2018

Протокол 18

17.04.2018

Протокол 19

18.06.2018 

  


 КОМПЕТЕНЦІЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ


1. Попередньо розглядає і вносить пропозиції до програми соціально економічного розвитку та бюджету району з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та гуманітарних питань.

2. Вивчає стан справ та здійснює контроль за виконанням програми, рішень ради із зазначених питань, зокрема:

-будівництва та зміцнення матеріальнор-технічної бази  закладів охорони здоров"я та соціального захисту населення;

-          організації медичного обслуговування населення, галузі охорони здоров'я впровадження страхової та сімейної медицини;

-          проведення санітарно-профілактичних заходів, забезпечення санітарного стану населених пунктів, промислових та комунальних підприємств, торгівлі і громадського харчування, місць масового відпочинку громадян;

-          поліпшення   роботи   медико-санітарних   закладів    по  охороні материнства і дитинства, організацій надання медичної допомоги дітям і підліткам;

-          раціонального   використання   бюджетних   коштів,   виділених   на
забезпечення   медичних   закладів   обладнанням,   інвентарем   та   паливом,
проведення ремонту,  стану харчування хворих в лікарнях,  диспансерах,
інших установах галузі охорони здоров'я;

-          здійснення заходів по використанню мережі закладів охорони здоров"я на території району;

-          виконання нормативних актів по призначенню і виплаті трудових та соціальних пенсій, субсидій, всіх видів державної допомоги, передбаченої  чинним законодавством;

-          надання   встановлених  чинним  законодавством  пільг  і   переваг пенсіонерам, ветеранам війни та праці, інвалідам війни, учасникам бойових дій;

-          виконання районних цільових програм з питань своєї діяльності.

3.  Бере   участь   у   проведенні   санітарно-освітньої   роботи   серед населення.

4.  Сприяє  залученню  інвалідів  до  роботи  на  підприємствах  і  в організаціях різних форм власності, кооперативах, в домашніх умовах.

5.  Вивчає стан справ щодо створення нових робочих місць на ринку праці і вносить відповідні пропозиції.

6.  Попередньо розглядає і вносить пропозиції до програми соціально- економічного розвитку та бюджету району з питань розвитку освіти, науки, культури, сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту.

7.  Вивчає стан справ та здійснює контроль за виконанням програм, рішень ради із зазначених питань, зокрема:

-          будівництва   та  зміцнення   матеріально-технічної  бази   закладів освіти, культури та інших об'єктів соціально-культурного призначення;

-          реалізації заходів,  спрямованих на поліпшення роботи дитячих дошкільних закладів,    шкіл,    вищих   навчальних   закладів   усіх   рівнів акредитиації, їх підготовки до початку навчального року;

-          організації підвезення дітей до місця навчання, гарячого харчування учнів , їх літнього оздоровлення;

-          роботи  закладів  культури   і   мистецтва,   підвищення  їх  ролі   у відродженні і збереженні самобутніх традицій українського народу, розвитку народної творчості, організації дозвілля населення;

-          охорони і відродження пам'ятників історії та культури, залучення населення до проведення робіт по їх утриманню і благоустрою;

-          реалізації програм, спрямованих на соціальну підтримку молодих сімей,  працевлаштування   та   зайнятості   молоді,   розвитку   молодіжного житлового будівництва,  попередження  негативних явищ у молодіжному середовищі;

-          розвитку    фізичної    культури,    спорту    і    туризму    в    районі, раціонального використання фізкультурно-спортивної бази.

8.  Спільно з відповідними управліннями  райдержадміністрації готує та вносить на розгляд ради пропозиції з питань виховання, навчання, охорони здоров'я  дітей  і  молоді,  фізпідготовки  юнаків  до  виконання  військового обов'язку.

9.  Сприяє національно-культурному розвитку національних меншин, забезпеченню   конституційних   прав   і   свобод   жителів   району   у   сфері світогляду і віросповідання, міжконфесійний злагоді.

10.  Розглядає питання висвітлення роботи ради, її постійних комісій, депутатів у засобах масової інформації та вносить пропозиції раді.

11.  Здійснює попередній розгляд та вносить спільно з відповідними відділами    райдержадміністрації    рекомендації,    висновки    на    пленарне засідання ради з питань діяльності об'єктів комунальної власності галузей освіти, культури, фізичної культури і спорту.

12.  Керується в своїй діяльності вимогами ст.47 Закону України «Про місцеве   самоврядування   в   Україні»,   іншими   законами   в   частині,   що стосується функціональних питань комісії.

13.  Звітує перед радою про проведену роботу.

 

Протоколи засідань

Дата проведення

Протокол 1

02.12.2015

Протокол 2

17.12.2015

Протокол 3

23.02.2016

Протокол 4

15.04.2016

Протокол 5

04.08.2016

Протокол 6

18.08.2016

Протокол 7

10.10.2016

Протокол 8

23.11.2016

Протокол 9

20.12.2016