Постійна комісія з питань законності, правопорядку, регламенту та антикорупційної політики

 СКЛАД КОМІСІЇ 


Голова комісії

Повар Володимир Костянтинович

Заступник голови комісії

Микитенко Ігор Сергійович

секретар Комісії

Білоцький Віктор Анатолійович

Члени комісії

Кучук Олег Олексійович

Ейсмонт Валентин Валентинович

Шпаківський Олександр Миколайович

Ярмоліцький Віталій Бернатович

  


ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ


 

Протоколи засідань

Дата проведення

Протокол 1

02.12.2015

Протокол 2

17.12.2015

Протокол 3

17.02.2016

Протокол 4

13.04.2016

Протокол 5

19.07.2016

Протокол 6

28.07.2016

Протокол 7

10.10.2016

Протокол 8

20.12.2016

Протокол 9

16.03.2017

Протокол 10

20.06.2017

Протокол 11

12.09.2017

Протокол 12

17.11.2017

Протокол 13

 20.12.2017

Протокол 14

 17.04.2018

 


 КОМПЕТЕНЦІЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ


1. Здійснює   попередній   розгляд   проектів   програм    соціально - економічного і культурного розвитку, бюджету району, цільових програм з питань забезпечення   законності,   правопорядку,   охорони  прав,   свобод  і законних  інтересів  громадян,   сприяння  діяльності   органів   прокуратури, внутрішніх справ, звітів про виконання цих програм.

2. Бере участь у розробці та здійсненні заходів щодо захисту прав та інтересів громадян, їх правового виховання на території ради, забезпечення законності та охорони правопорядку.

3. Розглядає   пропозиції  про  надання  допомоги  на  підтримку  у створенні   громадських   формувань   з   охорони  громадського   порядку  та органів    самоорганізації    населення.  

4. Заслуховує, в разі  необхідності, інформації сільських та міської рад про роботу по координації цих формувань.

5. Готує пропозиції на розгляд ради з питань утворення місцевої міліції.

6. Відповідно до угоди між районною, міською та сільськими радами аналізує та вивчає стан дотримання законності в діяльності органів місцевого самоврядування.

7. Готує висновки до проектів загальнообов'язкових рішень ради, а також з інших питань, що належать до відання комісії. Здійснює контроль за виконанням таких рішень.

8. Приймає участь у наданні практичної допомоги органам місцевого самоврядування в роботі по організації прийому громадян, у розгляді їх
звернень.

9. Бере участь у розробці пропозицій до проектів нових законів та у наукових заходах з правової тематики.

10. Аналізує   матеріали,    що    надійшли    від    правооохоронних   і контролюючих органів, дані статистичної звітності, що характеризують стан
законності на території району і, за наслідками опрацювання цих матеріалів
вносить пропозиції керівнику районної ради.

11. Готує пропозиції про внесення змін до рішень районної ради, про скасування їх чи визнання такими, що втратили чинність.

12. Проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування по виконанню вимог   Комплексної  програми   профілактики   злочинності   на відповідний період, по наслідках приймає рекомендації.

13. Розробляє    пропозиції, доповнення  та зміни до Регламенту   і  вносить їх на розгляд районної ради, здійснює контроль за дотриманням регламенту.

14. Дає пояснення депутатам, іншим учасникам пленарного засідання ради щодо застосування положень Регламенту роботи районної ради.

15. Розглядає питання щодо дотримання кожним  депутатом норм депутатської етики.

16. Розглядає    заяви    депутатів    про    дострокове    припинення депутатських повноважень, готує та вносить на розгляд ради пропозиції з
питань проведення виборів депутатів замість вибулих.

17. Здійснює   контроль   за   своєчасним   розглядом   керівниками управлінь райдержадміністрації, підприємств, об'єднань, установ, організацій запитів депутатів районної ради.

18. Розглядає питання про практику обліку та реалізації державними і
громадськими    органами,    підприємствами,    об'єднаннями,    установами,
організаціями пропозицій і зауважень депутатів районної ради, висловлених
на сесіях ради, або переданих в письмовій формі головуючому на сесії.

19. За дорученням ради готує рекомендації   з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю, організовує заслуховування повідомлень депутатів
про їх роботу в раді, про виконання ними депутатських обов'язків, рішень та
доручень ради, постійних комісій.

20. Готує висновки з питань, пов'язаних з гарантіями депутатської діяльності, відкликанням депутата виборцями або в зв'язку з набранням законної сили обвинувального вироку щодо депутата.

21. На підставі спільної угоди вивчає та готує рекомендації з питань місцевого самоврядування,  навчання  посадових   осіб  місцевого самоврядування, виконання  чинного законодавства  з питань  місцевого самоврядування.

22. Вносить пропозиції щодо затвердження символіки (герба, правора тощо) району.

23. Керується в своїй діяльності вимогами ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами в частині, що стосується функціональних питань комісії.

24. Звітує перед радою про проведену роботу.